Watersport - Titel
van Ankeraak tot Motorboot
De bouw
Technische gegevens
Documenten
Werfbeurt
Foto's werfbeurt 2013
Filmpje Jan Harm
Pakjesboot 12
Sluizentrap Canal du Rhône au Rhin
Pakjesboot 12, 2017

Welke vaardocumenten hebben wij om in het buitenland te varen.


Ten eerste het "ICP", ICP staat voor Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen.
Deze is nodig in het buitenland als u de vaarrechten moet betalen. Op dit document staan de gegevens van uw schip, motor type en serie nummer (vergeet dit niet, bij de aanvraag te vermelden.)
Bij deze gegevens staat ook vermeldt, evt. aggregaat, boegschroef. Radiozendapparatuur zoals: de marifoon, Radar, evt. 27MC (FM)

Ook is het wel handig dat u aan kunt tonen dat de BTW. over uw schip betaald is, kunt u dit namelijk niet dan kunt u problemen krijgen als u Nederland weer in wil varen.
Hoe kunt u dit aan tonen: Bijvoorbeeld de BTW. aankoopbon van uw schip, als u deze niet bezit, omdat u net als wij het schip zelf gebouwd hebt, dan kunt u naar de Douane gaan om een BTW verklaring te krijgen.
Deze krijgt u natuurlijk niet zondermeer, hier moet u wel aankoopbonnen laten zien, er is altijd wel iets wat gekocht moet worden, ook foto's van het schip meenemen.
Schippers van schepen die na 1984 gekocht zijn moeten een originele factuur of BTW bewijs overleggen bij controle van de douane. Net zoals varen op rode diesel kan de controle overal (niet alleen bij de grens) plaats vinden.
Alle informatie hierover kunt u vinden bij de Rijksoverheid


En dan natuurlijk, het vaarbewijs!!
Het is gewoon heel erg belangrijk dat een ieder die van de vaarweg gebruik maakt, weet wat vaartuigen wel en niet kunnen, en dit bij verschillende weersomstandigheden.
Ook de regelementen, zijn belangrijk om te kennen.