Su Doku Puzzle Creator

controls

Uitleg

Vul het Diagram op een zodanig manier in dat alle cijfers van 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen in alle horizontale rijen en verticale kolommen, en dat alle cijfers van 1 tot en met 9 voorkomen in elk van de negen vierkantjes van 3 x 3 vakjes.

Klik op "Create" om een nieuwe speelveld te maken. Als je een cijfer wilt toevoegen op het speelveld, klik dan op het desbetreffende vakje en klik op het cijfer. Wil je het cijfer weer weghalen, klik dan op het streepje (onder de 9).

Klik op Clear om alles van het veld weg te halen, ook de begincijfers.

ALs je een cijfer wilt vastleggen, zodat je deze niet per ongeluk weer weg kan halen, dan klik je het vakje aan waar het cijfer in staat en dan klik je op Lock. Je ziet het cijfer van kleur veranderen.

Wil je het speelveld overnieuw spelen, dan kan je op reset drukken.

Als je op "hint" klikt, dan wordt een vakje geselecteerd waar je al makkelijk een cijfer in kan vullen.

En als laatste "solve", als je hier op klikt en je houdt je muisknop ingedrukt, dan zie je het gehele speelveld ingevuld!

Ik wens iedereen veel succes!